Какъв е процеса:

  • Първа стъпка - попълвате формата за поръчка, като е важно да напишете точните срокове за изпълнение, както и в графата с уточнения да зададете всички въпроси, които Ви интересуват, за да можете да получите най-качествен и пълен отговор от нас.
  • Втора стъпка - след като ние потвърдим, че сме намерили консултант по Вашата тема, се свързваме с Вас за, за да уточним всичките условия.
  • Трета стъпка - след като е готова разработката, я проверяваме за плагиатство и автентичност и Ви я предаваме в завършен вариант.
  • Финални стъпки - опитът показва, че независимо колко е добра една разработка, след като тя бъде разгледана от ръководителите или изпитната комисия са нужни корекции. В такъв случай Вие ни връщате работата и корекциите, за да можем ние да ги отстраним. След, което Ви я предаваме отново.
  • За повече информация по условията можете да се свържете с нашия офис.